Om oss​

Organisation

Företaget kännetecknas av en platt organisation med ett stort ansvar för

yrkesarbetarna i arbetslagen.

Projekten drivs i ett samarbete mellan arbetslagen och projektledningen.

Mestadels arbetar vi i arbetslag om två och två. Ägarna utgör projekt-

ledningen.​

System och rutiner

Företaget har ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på

Byggmästarkvalitet samt ett arbetsmiljöprogram.

Vid större projekt upprättas arbetsmiljöplan och kvalitetsplan

med egenkontroller.

I arbetsmiljöplanen finns bl.a. arbetsmiljöpolicy och ordningsregler

dokumenterade.

​Marknad

Bland företagets kunder kan nämnas Pågen AB, Pågen Finans,

Xtera Fastighetsförvaltning, Farina AB, Apotek Produktion& Laboratorier,

APL Fastigheter m.fl.

Företagets policy mot sina kunder är, att man alltid försöker uppfylla

kundens krav och utför projekten med önskad kvalitet.

Produktion

Företaget arbetar med byggproduktion inom nybyggnad, reparation, ombyggnad, tillbyggnad och service.

Omfattningen av arbetet styrs av förfrågningsunderlaget.

De flesta projekten utförs på löpande räkning, men det förekommer även projekt där vi lämnar anbud.

​​

​Personal

​En av företagets viktigaste framgångsfaktorer är den duktiga personalen. De har ett stort yrkeskunnande och lång erfarenhet inom yrket.

Företaget satsar kontinuerligt på kompetensutveckling av medarbetarna.

Adress

Byggnads AB A J Palmqvist

Kopparbergsg. 5

214 44 Malmö

Kontaktuppgifter

E-post: info@palmqvistbygg.se​​

Tel: 040-661 21 60

Arne Mattsson
​- Mobil: 0708-457 701

Jonas Frej
​- Mobil: 0708-416 762 

Palmqvist Bygg AB

Kopparbergsgatan 5
21444 Malmö

Tel: 040-661 21 60
Mobil: 0708-457 701
Fax: 040-661 21 69

E-post:info@palmqvistbygg.se